• Team

Metoda Mądrego Szefa 3 - Odpowiedzialność

Aktualizacja: 11 paź 2019


Odpowiedzialność - troska o zadanie

Krok 3 - Odpowiedzialność


Odpowiedzialność zgodnie z definicją słownika języka polskiego PWN jest to:


1. «obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny.»

2. «przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś.»


W kontekście naszych dzisiejszych rozważań na temat zarządzania i planowania zadań skupimy się bardziej na drugiej części słownikowej definicji odpowiedzialności. Każde zadanie nierozerwalnie związane jest z odpowiedzialnością i na każdym etapie pracy z zadaniami musimy o niej pamiętać.


Przydzielając zadania niejednokrotnie zdarza się, że odpowiedzialność za nie ciągle spoczywa na nas a nie na tym komu dane zadanie zleciliśmy. Dlatego bardzo ważne jest by podczas zlecania komuś określonej pracy upewnić się, że dana osoba czuje się w obowiązku zadbania o jej wykonanie.


Kolejnym ważnym aspektem przydzielania zadań i odpowiedzialności jest to komu je przydzielamy. W Perypetiach z Zarządzaniem we wpisie “Śliska sprawa” mamy właśnie do czynienia z brakiem przydzielenia odpowiedzialności konkretnej osobie. Ponieważ odpowiedzialność zostaje złożona na grupę osób, spotykamy się z klasycznym “odpowiedzialni są wszyscy, czyli nikt”, ponieważ żaden z członków grupy nie czuje się w 100% odpowiedzialny za zadanie, a brak poczucia odpowiedzialności może doprowadzić do tego, że ono umrze. Tak więc by nasze zadania były dobrze realizowane nie możemy zapominać o odpowiedzialności, jak i o właściwym jej przydzieleniu i przekazaniu.

11 wyświetlenia