• Team

Metoda Mądrego Szefa - “Co to ja chciałem…” - czyli zaczynamy od początku


Wszystko zaczyna się od potrzeby

Potrzeba - Zadanie - Rezultat


Jak każdy z Nas doskonale wie - zadania, sprawy, projekty itp. - rodzą się z potrzeby. Gdybyśmy nie mieli potrzeb to nie musielibyśmy szukać drogi do ich zaspokojenia. Jednakże każdy z nas ma potrzeby, dlatego też rodzą się zadania, sprawy itp. drogi do osiągnięcia celu - rezultatu. Dlatego nim zaczniemy dalsze rozważania i lepiej poznamy metodę mądrego szefa musimy zapamiętać prosty schemat, który z czasem będzie się rozwijał.


Jak już ustaliliśmy, nie musielibyśmy zajmować sobie czasu szukaniem sposobu na to jak lepiej, sprawniej, efektywniej zarządzać czasem, gdybyśmy nie mieli takiej potrzeby. Dlatego jeśli przyjrzymy się naszemu schematowi, na samym początku znajdziemy użytkownika i potrzebę, bardzo często mglistą i jeszcze nie zdefiniowaną w 100%. Z tej potrzeby rodzi się zadanie, czyli droga do osiągnięcia celu za którą odpowiedzialny jest manager. Na koniec zadanie doprowadza nas do rezultatu, który jest odpowiedzią na potrzebę użytkownika i jest zgodny z jego oczekiwaniami. Oczywiście schemat ten w najprostszy sposób ilustruje podstawowe zależności, które występują i są bardzo istotne w zadaniach, a który z czasem będziemy rozbudowywać.


5 wyświetlenia